Alle bijkomende info, rechtzettingen en aanvullingen zijn zeer welkom!

Van Atilla De Hun tot  Dymphna Hermans

Eerste Generatie
1. Mundzuk De Hun, * Ron 375, † Rond 410.
Hij is geh. Irena Comnena, * 370 in Trabzon, † 412 in Hongarije.
Kinderen:
2. i. Atilla De Hun * Rond 410.

Tweede Generatie
2. Atilla De Hun, * Rond 410, † maart 453.
Notes: Attila de Hun
-Attila (ca. 406-453) was de heerser van de Hunnen van 434 tot zijn dood in 453. Hij was de leider van het Hunnische Rijk, dat zich uitstrekte van de Oeral tot de Rijn en van de Donau tot de Oostzee.
Tijdens zijn heerschappij was hij een van de meest gevreesde vijanden van zowel het West-Romeinse Rijk als het Oost-Romeinse Rijk. Hij stak twee keer de Donau over en plunderde de Balkan, maar hij was niet in staat Constantinopel te veroveren. Hijprobeerde ook Romeins-Gallië (het moderne Frankrijk) te veroveren, waarbij hij de Rijn overstak in 451 en marcheerde naar Aurelianum (Orléans) voordat hij werd verslagen bij de Slag op de Catalaunische velden.

Vervolgens viel hij Italië binnen, waarbij hij de noordelijke provincies verwoestte, maar was niet in staat Rome te veroveren. Hij maakte plannen voor verdere veldtochten tegen de Romeinen, maar stierf in 453.
Kinderen:
3. i. Escama De Hun * Rond 440.

Derde Generatie
3. Escama De Hun, * Rond 440, † Rond 476.
Zij is geh. Ardaric Des Gépides, * Rond 420, † Rond 476.
Kinderen:
4. i. Gunderit Des Gépides.

Vierde Generatie
4. Gunderit Des Gépides.
Kinderen:
5. i. Elemund Des Gépides * Rond 478.

Vijfde Generatie
5. Elemund Des Gépides, * Ron 478 in Transylvania, † 548.
Notes: Elemund (Latin: Elemundus, died 548) was king of the Gepids, an east Germanic people, during the first half of the 6th century. He may have been the son of Gunderit, himself son of Ardaric ascended by overthrowing a rival Ardariking branch.Based on archaeological evidence, István Boná believes that in the 520s or 530s Elemund must have consolidated his power in Transylvania by submitting or removing minor Gepid rulers. Elemund had a son and daughter, Ostrogotha and Austrigusa, respectively; the latter was given in marriage to Wacho, the king of the Lombards, in 512. The reasons behind the marriage were multiple: on one side it protected the two kings from the threat represented by the Ostrogothic Kingdom, while on the other it reduced the danger represented to the Lombard king by Ildechis, a pretender to the Lombard throne. Wacho was eventually to remarry after Austrigusa's death, but this did not compromise the good relations existing between Lombards and Gepids. Elemund died of illness in 548 and was succeeded by Thurisind, while the legitimate heir was forced into exile. Ostrogotha found hospitality among the Lombards, but was killed in 552 by his host, King Audoin, as part of a plan to ease relations betweenGepids and Lombards. Hij is geh. Nn Des Francs.
Kinderen:
6. i. Austricuse Des Gépides.

Zesde Generatie
6. Austricuse Des Gépides.
Zij is geh. Waccho De Lombardie (zoon van Zucchillon De Lombardie), † Rond 540.
Kinderen:
7. i. Waldrade De Lombardie * Ron 531.

Zevende Generatie
7. Waldrade De Lombardie, * Rond 531, † Rond 591.
Notes: Spouses and children:
-Married about 552 to Theobald de Metz, Roi de France ca 534-555 (Parents : Théodebert Ier d'Austrasie, Roi de France ca 505-548 & Deutérie de Narbonne ca 503-ca 548):
-Grimoald de Metz ca 555-599
-Théodelinde de Metz †627

-Married about 556 to Garibald Ier de Bavière Agilolfingien, Duc de Basse-Bavière ca 525-ca 590 (Parents : Agivald de Bavière Agilolfingien ca 515- & ? ?):
- Gertrude de Bavière Agilolfingien 555-
-Tassilon Ier de Bavière Agilolfingien, Duc de Bavière ca 560-610

-Married to Clotaire Ier Le Vieux de Neustrie, Roi de Soissons ca 498-561 (Parents : Clovis Ier Mérovingien, Roi de France ca 465-511 & Sainte Clotilde de Burgondie, Reine des Francs 475-545):
-Gondovald Mérovingien 550-585
-Bilichilde Mérovingien 558-ca 603
-Raouching Mérovingien †587. Zij is geh. Garibald I Le Suève De Bavière, * Rond 543, † Rond 591 (zie nota 1).
Kinderen:
8. i. Gertrude De Bavière * Ron 555.

Achtste Generatie
8. Gertrude De Bavière, * Rond 555, † 649.
Zij is geh. Carloman Van Landen, * Rond 547, † Rond 632.
Kinderen:
9. i. Pepin Van Landen * Rond 580.

Negende Generatie
9. Pepin Van Landen, * Rond 580, † Rond 640 in Landen.
Hij is geh. Itte Idoberge de Nivelles, * Rond 592 (dochter van Arnoldus Arnoald de Metz), † 8 mei 652.
Kinderen:
10. i. Begga D'Andenne * Rond 605.

Tiende Generatie
10. Begga D'Andenne, * Rond 605, † 17 december 693 in Andenne (Namen).
Zij is geh. Ansegisel Van Herstal Van Metz, * 612 in Austrasië (zoon van Arnould de Metz en Doda de Metz), † 662 in Chaudfontaine. Kinderen:
11. i. Pepin De Herstal * 635.

Elfde Generatie
11. Pepin De Herstal, * 635 in Herstal, † 6 december 714 in Jupille-sur-Meuse, Luik.
Notes: Maire du palais d'Austrasie
-
Pepijn II van Herstal, bekend met de bijnamen de Jonge, de Middelste of de Dikke, (Herstal, ca. 635 - Jupille-sur-Meuse, 16 december 714) was een Frankische hofmeier. Hij was de zoon van de hofmeier Ansegisel en van (de heilige)Begga, een dochter van de hofmeier Pepijn van Landen.[1] Hij werd begraven in de abdij van Sint Arnulf (zijn grootvader) in Metz.

-Leven: Door de mislukte staatsgreep van zijn oom Grimoald was zijn familie in politieke ongenade gevallen, waarbij veel prominente familieleden, onder wie zijn vader, gedood waren. Pepijn had nog wel de omvangrijke familiebezittingen langs de Maas en de Moezel. Door zijn huwelijk met Plectrudis (rond 670) verwierf hij nog meer bezittingen aan de Moezel en in de Eifel. Ook wist hij veel prestige terug te winnen door Gundewin te doden, de moordenaar van zijn vader.
In 679 was Pepijn een van de leidende edelen in Austrasië. Samen met Martin van Laon leidde hij het verzet tegen de hofmeier Ebroin van Neustrië en Bourgondië die ook de macht in Austrasië wilde verwerven. De Austrasiërs werden bij Laon verslagen,Martin werd gedood en Pepijn moest vluchten. In 680 werd hij hofmeier van Austrasië. Een jaar later werd Ebroin vermoord, en Pepijn sloot een verdrag met diens opvolger Waratton. In 687 kwam hij echter in conflict metBerthar, de nieuwe hofmeier van Neustrië en Bourgondië. Pepijn versloeg hem in de Slag bij Tertry. Koning Theuderik IIIbenoemde Pepijn tot hofmeier van het gehele rijk en Pepijn erkende Theuderik als enige koning. Verder liet Pepijn zijn zoon Drogo trouwen met een dochter van Berthar.
In 689 versloeg hij de Friezen in de Slag bij Dorestad en veroverde hij alle gebieden ten zuiden van de Rijn. Aan de missionaris Willibrord gaf hij een oud Romeins fort, nu de stad Utrecht, als steunpunt voor zijn zending onder de Friezen. Ook onderwierp hij de Alemannen. In 691 deed hij een schenking aan de abdij van Sint-Arnulf te Metz. In 695 benoemde hij zijn zoon Grimoald II tot hofmeier in Neustrië en zijn zoon Drogo tot hofmeier in Bourgondie.
-Getrouwd met Plectrudis rond 670 (= Pepiniden):
- Drogo (rond 670-708)
- Grimoald II, hofmeier in Neustrië, (rond 680 - vermoord in 714)
-Met zijn tweede vrouw (in bigamie getrouwd) Alpaida (= Karolingen):
- Karel Martel (23 augustus 686-22 oktober 741)
- Childebrand (vermoedelijk rond 690-751) (het is niet helemaal zeker dat Childebrand een kind was van Alpaida)

-Nadat zijn zonen Drogo (708) en Grimoald (714) nog tijdens zijn leven waren overleden benoemde Pepijn op aandringen van Plectrudis zijn minderjarige kleinzoon Theudoald, de zoon van Grimoald, tot zijn opvolger. Theudoald was echter nog te jong om zelf te regeren. Toen Pepijn van Herstal op 16 december 714, bijna tachtig jaar oud, plots in Jupille (nu een deel van de Luikse agglomeratie in het moderne België) overleed, zou Plectrudis voorlopig het regentschap uitoefenen. Zijn rechtmatige kleinkinderen riepen zichzelf inderdaad uit tot Pepijn van Herstals ware opvolgers, en probeerden met de hulp van Plectrudis hun positie als hofmeier van het paleis in stand te houden. Karel Martel, de oudste zoon van zijn tweede vrouw, had echter de gunst van de Austrasische adel gewonnen. Hij had zich bewezen als een krachtig militair, die zijn volgelingen door succesvolle plundertochten van omvangrijke buit kon voorzien. Ondanks de inspanningen van Plectrudis, die hem enige tijd gevangen liet zetten, slaagde Karel er in de enige hofmeier van het paleis en de de facto heerser van het Frankische rijk te worden. Hier ging echter wel een meer dan drie jaar durende machtsstrijd, de zogenaamde Frankische Burgeroorlog (715-718), aan vooraf.

Karel Martel wordt de eerste van de Karolingen genoemd (oorspronkelijk een partijnaam tijdens de Frankische Burgeroorlog), en de kinderen en kleinkinderen van Plectrudis de laatsten van de Pepiniden.
Hij is geh. Alpaïs (Chalpaida) Van Bruyeres.
Kinderen:
12. i. Karel (Charles) Martel * 23 augustus 686.

Twaalfde Generatie
12. Karel (Charles) Martel, * 23 augustus 686, † 22 oktober 741 in Quierzy, Aisne, Picardie, France.
Notes: Maire du Palais de Roi des Francs
Zijn kinderen:
-Gehuwd met Rotrude De Hesbaye ca 695-?724
M Pepin Le Bref ca 714-768
V Hiltrude NN
V Aude Alda De France ca 732-751/
M Carloman NN ca 710-754

-Relatie met Ruodheid en hun kinderen
M Jérôme De France

Was hofmeier van het Frankische Rijk. Hij reorganiseerde het Frankische leger en bestuur en wist daarmee met succes zowel zijn binnenlandse als buitenlandse tegenstanders, met name de Arabieren, Friezen en Saksen het hoofd te bieden. Zijn macht werd zo groot dat hij de plaats van de Merovingische koningen in nam, zonder zichzelf tot koning uit te roepen. Karel wordt beschouwd als stamvader en naamgever van de Karolingen. Hij was zoon van Pepijn II en Alpaida, zijn tweede echtgenote in bigamie. Hij is begraven in de abdij van Saint-Denis. Zijn bijnaam Martel (klemtoon op de laatste lettergreep) betekent hamer (vergelijk het Franse woord voor "hamer": marteau). Daarmee wordt de spreekwoordelijke hamer bedoeld waarmee Karel de Arabieren'vermorzelde'.


Karel is geboren uit een twijfelachtig huwelijk van zijn vader Pepijn van Herstal. Pepijn was al getrouwd met de aristocratische Plectrudis en Karels moeder was vermoedelijk uit de lagere adel afkomstig. Volgens de overlevering was Plectrudis zeer dominant en toen Karel werd geboren, durfde de boodschapper die dit nieuws aan Pepijn kwam brengen, daar niet openlijk over te spreken omdat Plectrudis ook aanwezig was. De boodschapper en Pepijn (die hem heel goed begreep) spraken over de "kerel die was gekomen", zo heeft Karel zijn toen ongewone naam gekregen.
Toen in 714 Karels halfbroer Grimoald II werd vermoord, had Pepijn geen zoons meer uit het huwelijk met Plectrudis en was Karel zijn oudste levende zoon. Plectrudis zorgde er echter voor dat Pepijn Karel en zijn broers uitsloot van de opvolging, en zijn minderjarige kleinzoon Theudoald (zoon van Grimoald) als opvolger benoemde. Toen Pepijn van Herstal nog in datzelfde jaar overleed, werd Theuodoald inderdaad tot hofmeier voor het gehele Frankische rijk benoemd, met Plectrudis als regentes. Plectrudis liet Karel gevangennemen en sloot hem op in Keulen.

Karel Martel stierf op 22 oktober 741 in Quierzy-sur-Oise in wat nu het Aisne departement in Picardie is. Hij werd begraven in de Kathedraal van Saint-Denis in Parijs. Zijn gebieden waren al een jaar eerder onder zijn volwassen zonen verdeeld: Carloman kreeg Austrasie en Alemannie (met Beieren als een vazalstaat), Pepijn de Korte kreeg Neustrie en Bourgondie (met Aquitainie als vazalstaat) en Grifo kreeg niets, hoewel sommige bronnen aangeven dat er over gesproken was hem een strook land tussen Neustrie en Austrasie te geven.
Gibbon noemde Karel Martel "de held van zijn tijd" en verklaarde dat de "Christenheid ... werd gered ... door het genie en het geluk van een man, Karel Martel."

Hij is geh. Ruodheid ???, * 690, † 724.
Kinderen:
13. i. Jerome (Hieronymus) De France * Rond 722.

Dertiende Generatie
13. Jerome (Hieronymus) De France, * Rond 722, † Na 782.
Notes: Halfbroers:
Via Charles Martel 686-741
met Rotrude De Hesbaye ca 695-?724
M Pepin Le Bref ca 714-768
V Hiltrude NN
V Aude Alda De France ca 732-751
M Carloman NN ca 710-754

Hieronymus (c. 722 - after 782), was the son of Charles Martel and his mistress Ruodhaid, and so was the brother of Bernard, Abbot of St. Quentin, a key confidant of Louis the Pious, and Remigius, the third Archbishop of Rouen. In 754, Hieronymus was tasked with Fulradus,[1] abbot of St. Denys, and others, to escort Pope Stephen II back to Rome. This was following King Pipin's victorious campaign against his archenemy Aistulf, King of the Lombards. He became lay abbot of the monastery of St. Quentin in the diocese of Noyon. He was succeeded by his son Fulrad.
-Hieronymus married Ercheswinda (Ermentrudis), origins unknown, and they had four children:
-Audoen I
-Fulrad (d. 31 January 826), Abbé de Saint-Quentin and an imperial ''missi of Charlemagne in 806.
-Richard
-Folcuin (d. 15 Dec 855), Bishop of Thérouanne, 817-855.
​Hij is geh. Ercheswinda Der Gothen, * 720.
Kinderen:
14. i. Richard De Rouen * Rond 750.

Veertiende Generatie
14. Richard De Rouen, * Rond 750, † Rond 795.
Notes: Richard est un comte de Rouen de la fin du VIII e siècle.
Kinderen: Richard
Ouders: Hieronymus, Erscheswinda
Kleinkind: Bivinus van Metz
Oom: Pepijn de Korte
Neven/nichten: Karel de Grote, Karloman I, Gisela, Adelais, Pepin, Chrothais
Grootouders: Karel Martel, Ruodhaid
Overgrootouders: Karel de Grote, Pepijn van Herstal, Alpaida.
Kinderen:
15. i. Richard D'Amiens.

Vijftiende Generatie
15. Richard D'Amiens.
Kinderen:
16. i. Bivin De Gorze * Rond 822.

Zestiende Generatie
16. Bivin De Gorze, * Rond 822, † Rond 866.
Notes: Comte d'Ardennes, abbé laïc de Gorze et peut-être comte de Metz. Hij is geh. Richildis ??? (dochter van Boson l'Ancien De Bourgogne en Engeltrude ???).
Kinderen:
17. i. Richilde D'Ardennes * Rond 845.

Zeventiende Generatie
17. Richilde D'Ardennes, * Ron 845, † 2 juni 910.
Zij is geh. Charles II Le Chauve, * 13 juni 823 in Frankfurt am Main (D), † 6 oktober 877 in Avrieux Savoi (F).
Kinderen:
18. i. Rothilde De France * Rond 871.

Achttiende Generatie
18. Rothilde De France, * Rond 871, † 22 maart 925.
Zij is geh. Roger Du Maine.
Kinderen:
19. i. Richilde De Bourges.

Negentiende Generatie
19. Richilde De Bourges.
Zij is geh. Thibaut l' Ancien De Blois, * Rond 890, † 943.
Kinderen:
20. i. Thibaut I Le tricheur De Bois * Rond 910.

Twintigste Generatie
20. Thibaut I Le tricheur De Bois, * Rond 910, † 16 januari 976. Notes: Comte de Blois.
Hij is geh. Lutgarde de Vermandois, * Voor 925, † Na 977.
Kinderen:
21. i. Emma De Bois * Rond 948.

21ste Generatie
21. Emma De Bois, * Rond 948, † Rond 1003.
Zij is geh. Guillaume IV Fièrebrace D'Acquitaine, * Rond 935, † Rond 995.
Kinderen:
22. i. Ebles De Poitiers.

22ste Generatie
22. Ebles De Poitiers. Hij is geh. ?? de Macon.
Kinderen:
23. i. Ebles De Roucy * Rond 973.

23ste Generatie
23. Ebles De Roucy, * Rond 973, † 11 mei 1033.
Notes: Compte de Roucy puis archevêque de Reims.
Hij is geh. Béatrice De Hainaut, * Rond 1003, † Rond 1040.
Kinderen:
24. i. Edwige De Roucy * Ron 1025.

24ste Generatie
24. Edwige De Roucy, * Rond 1025.
Notes: Hun kinderen:
M Nicolas I De Rumigny 1055-ca 1096
V Aude De Rumigny ca 1050
V Petronille De Rumigny ca 1045-1111.
Zij is geh. Godefroid IV De Florennes-Rumigny, * Rond 1025, † Rond 1078.
Kinderen:
25. i. Petronille de Rumigny * Rond 1045.

25ste Generatie
25. Petronille de Rumigny, * Rond 1045, † 1111.
Zij is geh. Radulf de Viesville, † Rond 1110.
Kinderen:
26. i. Ermentrude de Viesville.

26ste Generatie
26. Ermentrude de Viesville.
Zij is geh. Hendrik I Van Bierbeek, * Rond 1060, † Rond 1100.
Kinderen:
27. i. Hendrik II Van Bierbeek * Rond 1100.

27ste Generatie
27. Hendrik II Van Bierbeek, * Rond 1100 in Bierbeek.
Kinderen:
28. i. ?? Van Bierbeek.

28ste Generatie
28. ?? Van Bierbeek.
Zij is geh. Dirk Van Rhenen, * Rond 1121, † Rond 1178.
Kinderen:
29. i. Sophia Van Rhenen * Rond 1145.

29ste Generatie
29. Sophia Van Rhenen, * Rond 1145, † Rond 1203.
Aantekeningen:
-Sophia van Renen. Erfdochter van Herpen. Vermeld van 1191 tot 1203. Dochter van Dirk van Renen en een dochter uit het huis (van Bierbeek?)
-
Uit Memoriaal Grave ( 1752) blz. 65 Godfried van Renen, bisschop van Utrecht zegt in 1188 "Sophia neptis meae & Henrici de Kuc primogenitus" De heerlijkheid Herpen behoorde eerst tot de familie van Renen. Sophia zal een broersdochter van de bisschop zijn geweest.

-1191 Hendrik van Cuik draagt, met toestemming van zijn echtgenote Sophia van Herpen en zijn enige zoon Albert, zijn allodiaal goed Herpen op aan Hendrik hertog van Lotharingen en Brabant, en ontvangt, dat van hem weer ter leen, onder beding, dat bij ontstentenis van de mannelijke lijn de vrouwen daarin kunnen opvolgen.
Daarvoor ontvangt hij 40 marken Keuls en de tiende te Heesch. (Charters en Geschiedkundige Bescheiden Ravenstein dl I 1850) "….., quod Dominus Henricus de Kuyck allodium in Herpen cum omnibus attinentiis ejus, uxore ejus Sophia et filio ejus Alberto praesentialiter consentientibus Domino Henrico Duci Lotharingiae donavit, ……."

Bronnen: 1. Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag Marburg., Schwennicke, Detlev, Editor, Reference: VIII 35 2. F.Freytag v.Loringhoven: Europ"aische Stammtafeln, Band III, Tafel 70. Marburg, 1956 (1964) 3. H.Grote: Stammtafeln.. Leipzig, 1877 4. De Heren van Kuyc 1096- 1400 Dr. J.A. Coldeweij 1981 5. Die Nachkommen Karls des Grossen 1995, Neustadt an der Aisch , Erich Brandenburg, Blz. 101 6. Ned. Leeuw 1992 (Kol. 410)

(Bron: Geneanet Peter MEURRENS (meurrenslodeve))

Zij is geh. Hendrik II Van Cuijck, * Rond 1140, † Rond 1205.
Kinderen:
30. i. Luitgarde Van Cuijk * Rond 1160.

30ste Generatie
30. Luitgarde Van Cuijk, * Rond 1160.
Zij is geh. Godfried Van Breda, * Rond 1150 in Cuijk NL.
Kinderen:
31. i. Sophie Van Breda * Rond 1180.

31ste Generatie
31. Sophie Van Breda, * Rond 1180, † Rond 1232.
Zij is geh. Rasse VI Van Gaveren, * Rond 1180, begraven op
9 november 1241 in Affligem.
Kinderen:
32. i. Jan de Mullaert Van gaveren * Rond 1211.

32ste Generatie
32. Jan de Mullaert Van gaveren, * Rond 1211 in Eksaarde, † Rond 1288 in Sinaai.
Hij is geh. ?? Van Axel (dochter van Olivier Van Axele en Catharina Van de Putte).
Kinderen:
33. i. Willem Van Gaveren * Rond 1280.

33ste Generatie
33. Willem Van Gaveren, * Rond 1280. Hij is geh. Lijsbette s' Riken, * Rond 1288 (dochter van Willem s' Riken en Margriete Van Raemdonc), † Ron 1354.
Kinderen:
34. i. Willem Van Gaveren * 1320.

34ste Generatie
34. Willem Van Gaveren, * 1320 in Haasdonk.
Hij is geh. Clemencia Van Bogaerde (dochter van Elys Van Bogaerde Mulaerts).
Kinderen:
35. i. Kathelyne Van Gaveren * Rond 1350.

35ste Generatie
35. Kathelyne Van Gaveren, * Rond 1350.
Zij is geh. Jan Hutsers, * Rond 1350.
Kinderen:
36. i. Jan Hutsers.

36ste Generatie
36. Jan Hutsers.
Hij is geh. Amelberga Verheyden Verhaeghe.
Kinderen:
37. i. Amelberga Hutsers.

37ste Generatie
37. Amelberga Hutsers.
Zij is geh. Pieter Tonisone, * Rond 1395.
Kinderen:
38. i. Elisabeth Tonissone * Ron 1430.

38ste Generatie
38. Elisabeth Tonissone, * Rond 1430 in Temse. Zij is geh. Machiel Petruszoon Verhulst, * Rond 1447.
Kinderen:
39. i. Petrus Verhulst * Rond 1481.

39ste Generatie
39. Petrus Verhulst, * Rodn 1481 in Temse, † 26 september 1516.
Hij is geh. Catharina Van Goethem, * Rond 1481.
Kinderen:
40. i. Judocus Verhulst * Rond 1500.

40ste Generatie
40. Judocus Verhulst, * Rond 1500, † Voor 1590.
Kinderen:
41. i. Petrus Verhulst * Rond 1519.

41ste Generatie
41. Petrus Verhulst, * Rond 1519 in Mechelen, † Voor 1605.
Kinderen:
42. i. Egidius Verhulst * Rond 1540.

42ste Generatie
42. Egidius Verhulst, * Rond 1540 in Mechelen, † 24 september 1633 in Mechelen, begraven op 24 september 1633 in Mechelen.
Notes: beroep: Meester Huidevetter.
Hij is geh. Kathelijne Dymphna Van Leemputte, * Rond 1547, † Voor 1635.
Kinderen:
43. i. Petrus Verhulst * 25 juli 1568.

43ste Generatie
43. Petrus Verhulst, * 25 juli 1568 in Antwerpen, † 1598 in Antwerpen.
Hij is geh. Catharina Van Callenbergh, * 25 april 1569 in Antwerpen, † Voor 1655.
Kinderen:
44 .i. Maria Verhulst * 9 december 1594.

44ste Generatie
44. Maria Verhulst, * 9 december 1594 in Geel.
Zij is geh. David Mens, * 13 februari 1605 in Geel (zoon van Henricus Mens en Maria Vervoort).
Kinderen:
45 i. Ardrianus Mens * 11 januari 1630.

45ste Generatie
45. Ardrianus Mens, * 11 januari 1630 in Geel, † 15 september 1693 in Geel.
Hij is geh. Elisabetha Sas, * 13 oktober 1626 in Gierle (dochter van Franciscus Sas en Catharina Bruels), † Voor 1684 in Geel.
Kinderen:
46. i. Petrus Mens * 27 november 1657.

46ste Generatie
46. Petrus Mens, * 27 november 1657 in Geel (zie nota 2), † 28 november 1707 in Geel Winkelomheide.
Hij is geh. Maria Molenberghs, * 7 augustus 1662 in Geel Stelen (dochter van Andreas Molenberghs en Elisabeth Vanees), † 1 februari 1745 in Geel Winkelomheide.
Kinderen:
47. i. Petrus Mens * 2 december 1684.

47ste Generatie
47. Petrus Mens, * 2 december 1684 in Geel (Elsum), † 25 september 1747 in Geel (Zammel).
Hij is geh. Anna Biesemans, * 29 april 1691 in Geel (Zammel) (dochter van Petrus Biesmans en Clara Vermeyen (Verluyten)), † 23 januari 1757 in Geel (Zammel).
Kinderen:
48.i. Henricus Mens * 1 januari 1717.
49.ii. Joannes Baptista Mens * 19 november 1719.

48ste Generatie
48. Henricus Mens, * 1 januari 1717 in Geel (Zammel), † 8 november 1779 in Geel.
Hij is geh. Maria Dens, * 4 oktober 1734 in Westerlo (dochter van Henricus Dens en Joanna Ruts), † Na 1800 in Geel.
Kinderen:
50. i. Joanna Mens * 10 september 1760.


49. Joannes Baptista Mens, * 19 november 1719 in Geel Zammel, begraven op 23 april 1777 in Geel Zammel. Hij is geh. Anna Maria Van Wezemael (dochter van Andreas Van Wesemael en Anna Van Pareijs), begraven op 25 februari 1778 in Geel Zammel.
Kinderen:
51. i. Anna Catharina Mens * 28 juni 1756.

49ste Generatie
50. Joanna Mens, * 10 september 1760 in Geel, † 11 maart 1840 in Geel.
Zij is geh. Petrus Bertels (zoon van Henricus Fransciscus Bertels en Maria Elisabetha Toebackx), † 22 april 1814 in Geel (Elsum).
Kinderen:
52. i. Maria Elisabeth Bertels * 1791.

51. Anna Catharina Mens, * 28 juni 1756 in Geel Zammel (zie nota 3), † 9 januari 1835 in Eindhout.
Zij is geh. Jacobus Verheyen, * 5 oktober 1762 in Geel (zoon van Henricus Verheyen en Anna Catharina Soeten), † 26 oktober 1829 in Eindhout.
Kinderen:
53. i. Anna Elisabeth Verheyen * 1795.

50ste Generatie
52. Maria Elisabeth Bertels, * 1791 in Geel, † 31 maart 1851 in Geel (Elsum).
Zij is geh. Petrus Van Sant, * 5 januari 1777 in Geel (zoon van Adrianus Van Sandt en Maria Catharina Biesemans), † 24 april 1857 in Geel Elsum.
Kinderen:
54. i. Theodore André Van Sant * 7 april 1815.


53. Anna Elisabeth Verheyen, * 1795 in Eindhout, † 13 oktober 1831 in Eindhout.
Zij is geh. Joannes Baptistus D'Joos, * 20 januari 1793 in Geel (zoon van Franciscus D'Joos en Dymphena Geysen (Gijsen)), † 16 november 1859 in Eindhout.
Kinderen:
55. i. Dorothea D'Joos * 7 mei 1819.

51ste Generatie
54. Theodore André Van Sant, * 7 april 1815 in Geel-Elsum, † 1 januari 1870 in Geel-Stelen.
Hij is geh. Anna Catherine Nevelsteen, * 30 januari 1807 in Geel Hadschot (dochter van Joannes Franciscus Nevelsteen en Maria Dympna Molenberghs), † juli 1864 in Geel (Gasthuis).
Kinderen:
56. i. Franciscus Van Sant * 4 juli 1841.

55. Dorothea D'Joos, * 7 mei 1819 in Geel.
Zij is geh. Franciscus Leys, * 15 augustus 1822 in Veerle (zoon van Norbertus Leys en Anna Elisabeth Geens).
Kinderen:
i. Jacobus D'Joos, * 2 april 1844 in Eindhout, † 7 december 1898 in Meerhout.
Hij is geh. Anna Maria Gijsbrechts, * 3 april 1846 in Meerhout (dochter van Pierre Henri Gijsbrechts en Regine Van Dijck).
ii. Joannes Baptist Leys, * 24 maart 1846 in Eindhout, † in Westerlo (?).
iii. Carolus Leys, * 16 januari 1849 in Eindhout, † 18 januari 1851 in Eindhout.
57. iv. Carolus Leys * 24 mei 1852.
v. Maria Theresia Leys, * 11 september 1855 in Eindhout, † 31 augustus 1860 in Eindhout.
vi. Rosalia Leys, * 31 januari 1861 in Eindhout, † 7 oktober 1865 in Eindhout.
vii. Augustinus Leys, * 7 april 1866 in Eindhout.

52ste Generatie
56. Franciscus Van Sant, * 4 juli 1841 in Geel-Elsum (zie nota 4), † 17 april 1922 in Geel-Winkelomheide.
Hij is geh. Maria Catharina Sterckx, * 5 juni 1844 in Geel-Winkelomheide (dochter van Pierre Theodore Sterckx en Marie Elisabeth Lembrechts), † 11 juni 1918 in Geel-Winkelomheide.
Kinderen:
58 i. Josephina Dymphna Vansant * 25 november 1871.
57. Carolus Leys, * 24 mei 1852 in Eindhout, † 21 maart 1919 in Meerhout.
Hij is geh. Regina Joanna Cools, * 11 mei 1853 in Meerhout (dochter van Petrus Franciscus Cools en Joanna Coleta Van Eynde), † 31 mei 1928 in Meerhout.
Kinderen:
i. Ludovicus J.e. Leys, * 31 augustus 1877 in Meerhout (Zittaart), † 13 juli 1918 in Meerhout.
59.ii. Petrus Franciscus Leys * 10 augustus 1879
iii. Maria Juliana Leys, * 13 november 1881 in Meerhout (Zittaart), † 13 mei 1901 in Meerhout (Zittaart).
iv. Petrus Josephus Leys, * 1 september 1883 in Meerhout, † 9 januari 1962 in Meerhout (Zittaart). Hij is geh. Anna Regina Ven.
v. Maria Catherina Leys, * 2 november 1885 in Meerhout, † 1 augustus 1968 in Geel. Zij is geh. Franciscus Josephus Wilms.
60. vi. Josephus Isidorus Leys * 15 november 1887.
vii. Alfons Leys, * 2 augustus 1892 in Meerhout (Zittaart), † 9 november 1953 in Meerhout. Hij is geh. Ludovica Cools.

53ste Generatie
58. Josephina Dymphna Vansant, * 25 november 1871 in Geel (zie nota 5), † 11 maart 1923 in Meerhout (Zittaart), begraven op 14 maart 1923 in Meerhout (Zittaart).
Zij is geh. Petrus Hermans, * 7 mei 1869 in Geel (zoon van Henricus Anselmus Hermans en Maria Dymphna Verstappen), † Na 1923, huwelijk (zie nota 6).
Kinderen:
i. Anna Maria Dymphna Hermans, * 9 januari 1899 in Meerhout, † 19 januari 1975 in Geel.
Zij is geh. Josephus Isidorus Leys, * 15 november 1887 in Meerhout (zoon van Carolus Leys en Regina Joanna Cools), † 8 augustus 1942 in Meerhout.
59. Petrus Franciscus Leys, * 10 augustus 1879 in Meerhout (Zittaart), † 19 januari 1933 in Meerhout.
Hij is geh. Julia Philomena Anna Verheyen.
Kinderen:
i. Madeleine Leys.
ii. Petrus Josephus Eugene Leys.
60. Josephus Isidorus Leys, * 15 november 1887 in Meerhout, † 8 augustus 1942 in Meerhout.
Notes: soldaat in de Eerste wereldoorlog.
Hij is geh. Anna Maria Dymphna Hermans, * 9 januari 1899 in Meerhout (dochter van Petrus Hermans en Josephina Dymphna Vansant), † 19 januari 1975 in Geel.
Kinderen:
i. Louis Leys, * 24 oktober 1919 in Meerhout, † 24 december 1986 in Lanaken.
Hij is geh. Leontine Leeuws, * 24 mei 1922 in Meerhout (dochter van Louis Leeuws en Maria Dymphna Tessens), † 22 augustus 1983 in Meerhout.
ii. Gustaaf Leys, * 21 april 1922 in Meerhout. Hij is geh. Anna Regina Geukens, * 24 september 1926 in Meerhout, † 1 april 1972 in Meerhout.
iii. Carolus Ludovicus Leys, * 14 september 1924 in Meerhout, † 18 juli 1998 in Geel. Hij is geh. Rosalia Daems.
iv. Marcel Ludovicus Franciscus Leys, * 8 april 1927 in Meerhout, † 19 februari 1991 in Geel. Hij is geh. Clementine Lievens, * 25 maart 1928 in Meerhout, † 31 januari 1990 in Meerhout.
​ v. Guilielmus Gerard E. Leys, * 8 april 1927 in Meerhout, † 2 februari 1928 in Meerhout.
vi. Maria Theresia Leys, * 24 augustus 1929 in Meerhout, † 16 juli 2011 in Meerhout, begraven op 20 juli 2011 in Tessenderlo. Zij is geh. Alfons Cenens, * 27 mei 1923 in Meerhout, † 30 oktober 1980 in Turnhout.
vii. Josepha Anna Maria Leys, * 3 november 1931 in Meerhout, † 11 april 2010 in Geel, begraven op 16 april 2010 in Meerhout. Zij is geh. Josephus Gerebernus Daems, * 10 mei 1928 in Meerhout, † 20 februari 1977 in Geel.
viii. Magdalena Elisa Leys, * 13 juli 1934 in Meerhout, † 23 februari 1986 in Geel. Zij is geh. Frans Hoffgen.
ix. Alfons René Leys, * 13 mei 1937 in Meerhout.
x. Annie Lea Frans Leys, * 6 mei 1939 in Meerhout, † 4 mei 1940 in Meerhout.

Nota 1 Duc de Bavière
Nota 2 19/11/1655??
Nota 3 Nooddoop!!
Nota 4 Dagloner
Nota 5 Landbouwster, dienstmeid
Nota 6 tweede huwelijk met Anna monica Maria Boons °29/01/1895 in Zittaart op 23/02/1924