Alle bijkomende info, rechtzettingen en aanvullingen zijn zeer welkom!

Familiegeschiedenis en oorlogsverhaal van de familie Leys

verschijnt najaar 2022