Meerhout-Zittaart 

De families Leys (Eynthout) en Leeuws (Molenstede)  trokken eind 19e en begin 20ste eeuw naar het Zuid-Kempense Zittaart (Zittert), een gehucht van Meerhout (Mèrret).
De naam “Zittaert” duidt op vruchtbare grond.

Omstreeks 1600 werd een kapel gebouwd op de zogenaamde Zittaartse schans. Een schans werd vroeger gebruikt door de bevolking in gebieden die bedreigd werden door plunderende troepen. Het betrof dan een verdedigbaar,  omgracht terrein in een doorgaans ontoegankelijk gebied, waar de plaatselijke bevolking met het vee haar toevlucht kon zoeken in tijden van gevaar.

In 1872 werd Zittaart een zelfstandige parochie. De patroonheilige Sint-Bavo, met feestdag op 1 oktober is afgeleid van Bamis. Bamis had een speciale betekenis bij de landelijke bevolking van de Kempen. De feestdag van Bavo was de overgang van zomer naar winter, een tijdstip dat huur- en dienstcontracten afliepen en het gure weer begon. Bamisweer betekende dat men een truitje of jasje meer kon gebruiken.

In de jaren ’20 van de vorige eeuw wanneer de Limburgse koolmijnen in bedrijf werden genomen, bekeek men de mogelijkheid om ook in Meerhout-Zittaart een koolmijn op te starten. Zo ver is het echter nooit gekomen, anders zouden Zittaart (en Meerhout) er vandaag waarschijnlijk heel anders hebben uitgezien.     

Zittaart werd door de aanleg van een tramlijn (eind 19de eeuw), de weg Geel-Tessenderlo (jaren ’20) en het Albertkanaal (jaren’30) ontsloten en dus zowel vanuit het noorden als vanuit Limburg beter bereikbaar. 
De gemeente Meerhout en ook het gehucht Zittaart moesten tot eind jaren ’20 en begin jaren ’30 van de vorige eeuw wachten eer ze werden aangesloten op het electriciteitsnet.

Onder de bevolking leefde eind van de jaren '30 van de vorige eeuw, het idee dat, wanneer het Albertkanaal klaar was,  de oorlog zou uitbreken. De mensen kregen gelijk.
De kerk en windmolen van Zittaart  werden door het Belgische leger gedynamiteerd op sinksenzondag 12 mei 1940 omdat ze door de Duitsers als uitkijkpost zouden kunnen gebruikt worden.
Na Wereldoorlog II werd de kerk al heel snel  heropgebouwd.