Petrus Aerts 1728-1799

Bij de telling van de veestapel in 1777 blijkt dat  Petrus Aerts, grootvader van Peer Kloon (zie verder), 11 stuks bezat: 5 koeien, 3 runderen, 2 kalveren en 1 os (ossen werden gebruikt als lastdier en om te ploegen door hen die zich nog geen paard konden veroorloven).
Het merendeel van de Blaubergse boeren bezat in die tijd 1 à 2 stuks vee. Met zijn 11 stuks behoorde Petrus Aerts (Wesel) dus zeker tot de meer gegoede families van het gehucht. 

 

Samenstelling van het gezin Petrus Aerts in 1796:
Aerts Petrus., 78 j., boer,
Aerts Adr., 36 j, zoon
Aerts Jacobus, 32 j, zoon
Millens Trees, 37 j, vrouw van Jacobus, (sinds 1788)
Aerts jan, 27 j, zoon
4 kinderen jonger dan 12 jaar
Smets Cath., 20 j, meid sinds 1794
Cornelis Cath., 17 j, meid                                                      
In 1796 had Petrus Aerts  2  “inwonende meiden”, meestal kinderen van armere mensen die zelf niet behoorlijk voor hun zonen en dochters konden zorgen.
 
Deze volkstelling werd gedaan tijdens de Franse bezetting. Ze had enerzijds tot doel om de financiële draagkracht van de gemeenten in te schatten voor de verdeling van de belastingen en anderzijds ook een politioneel doel: alle politieke opposanten identificeren en controleren!