Afkomst voorouders Leeuws (Weledelgeboren?)

De familie Leeuws is oorspronkelijk afkomstig uit het Hageland (Vlaams Brabant).
We vonden ze vooral terug in Langdorp, Schaffen, Molenstede, Okselaar, Zichem en Rillaar.
We mogen stellen dat al wie in België (of Noord-Frankrijk) de naam “Leeuws” draagt, verre of nabije familie is. In 2008 waren er in België trouwens nog altijd maar 150 mensen met die familienaam
Varianten van de naam Leeuws: Lees, en Lies vinden we terug in Limburg
 
Op dinsdag 28 juli 1970 verscheen in de Gazet van Antwerpen een artikel over de “geslaghte” Leeuws en ik citeer: “In een der “Steenen” van Brussel woonde toen een zekere Herkenbald, die tot de “Wel geboortige, goede lieden” hoorde”.
Om “wel geboortig” te zijn, moest men behoren tot één der zeven geslachten wier vertegenwoordigers in de “Zevenschaar” zetelde, het primitieve bestuur van de stad. Dit waren “Ser-Roelofs-geslaghte, ’s Leeuws-geslaghte, ’s Hugekints-geslaghte, ’s Werts-geslaghte, die van Coudenbergh, die van Uten-Steenweghe en die van Rodenbeke”.
De link naar dit geslacht Leeuws, dat reeds in 1020 over Brussel regeerde, heb ik tot op heden nog niet gevonden. 
 
Bij de familie Leeuws waren de meeste voorouders landbouwers, maar we vinden er ook een “stielman” terug: Carolus Leeuws (°Rillaar 1826) was van beroep landbouwer en “Lattenkliever”.

De vier oudste (gekende) voorouders: Joannes, Petrus, Henri en Jean-Baptist werden allen geboren in Langdorp. Het is Jean-Baptist die voor zijn huwelijk met Anna-Maria Hens van Langdorp naar Zichem (Okselaar) verhuisde en daar een gezin stichtte.

De volgende generaties gingen over en weer naar Rillaar en terug naar Zichem om vervolgens met Ferdinand terecht te komen in Schaffen en Molenstede en vandaar na de eerste Wereldoorlog uiteindelijk in Meerhout-Zittaart te belanden.

Alle kinderen van het gezin Ferdinand Leeuws-Maria Vandecraen werden in Molenstede geboren, uitgezonderd dochter Maria-Elisa die in Diest (kliniek?) ter wereld kwam. Nand en Maria kregen samen 10 kinderen (zes zonen en vier dochters). Het jongste dochtertje, Leontine, overleed in Molenstede op 13 juni 1915, enkele weken voor ze 1 jaar zou worden.

Maria-Elisa stierf in Zittaart op 17 juli 1932 toen ze amper 26 jaar was.

We mogen stellen dat al wie in België (of Noord-Frankrijk) de naam “Leeuws” draagt, verre of nabije familie is.

In 2008 waren er in België trouwens nog altijd maar 150 mensen met die familienaam. Varianten van de naam Leeuws: Lees en Lies vinden we terug in Limburg.

Het Hageland leed, net als de rest van België, zwaar onder de misoogsten in de graan- en aardappelteelt in de jaren 1840.

Maar de Hagelandse landbouw herstelde zich verrassend goed. Hoewel de gronden arm waren gedijde tarwe er wel. Net naar tarwe was een grote vraag, want de bevolking steeg na de misoogsten. De Hagelandse boeren kregen een mooie prijs voor een kilo tarwe.

De Hagelandse hoeves groeiden, de boeren kochten meer en duurder land dan tevoren. Maar de voorspoed bleef niet duren. België voerde steeds meer graan in. De tarweprijs kelderde. In 1877 kregen Hagelandse boeren nog maar een peulschil van de prijzen die ze enkele jaren eerder ontvingen.

De hypotheken die ze hadden afgesloten om de extra landbouwgrond te kopen, zouden veel minder snel afbetaald raken dan gepland. Velen zagen geen andere optie dan opnieuw te verkopen met verlies.

Voor het Hageland begon een nieuwe periode van crisis.