Parenteel van Joannes Geyskens

I. Joannes Geyskens, geb. 1591, tr. Catharina Geyskens, geb. 1586, † 1681.
 
Uit dit huwelijk:
1. Martinus, volgt IIa.
2. Renerus, volgt IIb.


IIa. Martinus Geyskens, ged. Langdorp 26 juli 1609, tr. Scherpenheuvel 21 juli 1626 Madeleine van Doorne, geb. omstr. 1600, dr. van Petrus.
 
Uit dit huwelijk:
IIIa. Maria Geyskens, geb. Zichem 19 aug. 1646, † Testelt omstr. 1709, tr. Adrianus Reyns, geb. Testelt omstr. 1630, zn. van Adrianus en Anna Peeters.
 
Uit dit huwelijk:
IVa. Catharina Rens, geb. Testelt omstr. 1670, begr. Geel Zammel 19 febr. 1725, tr. Testelt 6 jan. 1694 Andreas van Wesemael, geb. omstr. 1670, begr. Geel Zammel 10 sept. 1721, zn. van Andreas en Maria Stuers.
 
Uit dit huwelijk:
Andreas, volgt Va.
Notitie bij Andreas: Ook geschreven Van Wesenmael


Va. Andreas van Wesemael, ged. Geel Zammel 21 febr. 1697, begr. Westerlo 21 maart 1755, tr. Anna van Pareijs, ged. Lubbeek 19 aug. 1704, dr. van Georgius van Parrijs en Adriana van Tonghelen.
 
Uit dit huwelijk:
Anna Maria, volgt VIa.
Notitie bij Anna: ook gecshreven Van Pruijssen


VIa. Anna Maria van Wezemael, ged. Westerlo 21 febr. 1732, begr. Geel Zammel 25 febr. 1778, tr. Geel Zammel 17 aug. 1751 Joannes Baptista Mens, geb. Geel Zammel 19 nov. 1719, begr. ald. 23 april 1777, zn. van Petrus en Anna Biesemans.
 
Uit dit huwelijk: Anna Catharina, volgt VIIa.
Notitie bij Anna Maria: Van Weesmael, Van Wezemael
Maria Catharina, Anna Catharina, ..
Notitie bij de geboorte van Anna Maria: In haar doorpakte staat" "Cum protestatione non gravandi mensam S(anc)to Spiritus" = "met de bevestiging dat ze niet ten laste komt van de tafel van de H.Geest=(armentafel)"


VIIa. Anna Catharina Mens, geb. Geel Zammel 28 juni 1756, † Eindhout 9 jan. 1835, tr. Geel Zammel 25 mei 1781 Jacobus Verheyen, geb. Geel 5 okt. 1762, † Eindhout 26 okt. 1829, zn. van Henricus en Anna Catharina Soeten.
 
Uit dit huwelijk: Anna Elisabeth, volgt VIIIa.
Notitie bij de geboorte van Anna Catharina: Nooddoop!!
Notitie bij het publiceren van Anna Catharina: Handwerkster


VIIIa. Anna Elisabeth Verheyen, geb. Eindhout 1795, † ald. 13 okt. 1831, tr. Joannes Baptistus d’Joos, geb. Geel 20 jan. 1793, Handwerker, Landbouwer - Bestedeling (=Dagwerker), † Eindhout 16 nov. 1859, zn. van Franciscus en Dymphena Geysen (Gijsen).
 
Uit dit huwelijk:
IXa. Dorothea d’Joos, geb. Geel 7 mei 1819, Fabriekswerkster - Dienstmeid, tr. Eynthout 14 jan. 1846 Franciscus Leys, geb. Veerle 15 aug. 1822, Fabriekswerker - Dienstbode, vermeld, zn. van Norbertus en Anna Elisabeth Geens.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus d’Joos, geb. Eindhout 2 april 1844, † Meerhout 7 dec. 1898, tr. Meerhout 3 juni 1870 Anna Maria Gijsbrechts, geb. Meerhout 3 april 1846, dr. van Pierre Henri en Regine van Dijck.
2. Joannes Baptist Leys, geb. Eindhout 24 maart 1846, † Westerlo (?).
3. Carolus Leys, geb. Eindhout 16 jan. 1849, † ald. 18 jan. 1851.
4. Carolus Leys, volgt Xa.
5. Maria Theresia Leys, geb. Eindhout 11 sept. 1855, † ald. 31 aug. 1860.
6. Rosalia Leys, geb. Eindhout 31 jan. 1861, † ald. 7 okt. 1865.
7. Augustinus Leys, geb. Eindhout 7 april 1866.
Notitie bij het publiceren van Jacobus: voorhuwelijks kind?


Xa. Carolus Leys, geb. Eindhout 24 mei 1852, Dienstbode Landbouwer, † Meerhout 21 maart 1919, tr. Meerhout 8 mei 1875 (kerkelijk 15 mei 1876) Regina Joanna Cools, geb. Meerhout 11 mei 1853, Dienstmeid - Landbouw - Handwerkster, † Meerhout 31 mei 1928, dr. van Petrus Franciscus en Joanna Coleta van Eynde.
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus J.E. Leys, geb. Meerhout (Zittaart) 31 aug. 1877, † Meerhout 13 juli 1918.
   2. Petrus Franciscus Leys volgt XIa.
3. Maria Juliana Leys, geb. Meerhout (Zittaart) 13 nov. 1881, † ald. 13 mei 1901.
4. Petrus Josephus Leys, geb. Meerhout 1 sept. 1883, † Meerhout (Zittaart) 9 jan. 1962, tr. Anna Regina Ven.
5. Maria Catherina Leys, geb. Meerhout 2 nov. 1885, † Geel 1 aug. 1968, tr. Franciscus Josephus Wilms.
   6. Josephus Isidorus Leys volgt XIb.
7. Alfons Leys, geb. Meerhout (Zittaart) 2 aug. 1892, † Meerhout 9 nov. 1953, tr. Ludovica Cools.


XIa. Petrus Franciscus Leys, geb. Meerhout (Zittaart) 10 aug. 1879, Timmerman, † Meerhout 19 jan. 1933, tr. Julia Philomena Anna Verheyen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Madeleine Leys.
2. Petrus Josephus Eugene Leys.


XIb. Josephus Isidorus Leys, geb. Meerhout 15 nov. 1887, † ald. 8 aug. 1942, tr. Meerhout 7 juni 1919 Anna Maria Dymphna Hermans, geb. Meerhout 9 jan. 1899, † Geel 19 jan. 1975, dr. van Petrus en Josephina Dymphna Vansant.
 
Uit dit huwelijk:
1. Louis Leys, geb. Meerhout 24 okt. 1919, † Lanaken 24 dec. 1986, tr. Meerhout 14 sept. 1946 Leontine Leeuws (XId,1).
2. Gustaaf Leys, geb. Meerhout 21 april 1922, tr. Anna Regina Geukens, geb. Meerhout 24 sept. 1926, † ald. 1 april 1972.
3. Carolus Ludovicus Leys, geb. Meerhout 14 sept. 1924, † Geel 18 juli 1998, tr. Rosalia Daems.
4. Marcel Ludovicus Franciscus Leys, geb. Meerhout 8 april 1927, † Geel 19 febr. 1991, tr. Clementine Lievens, geb. Meerhout 25 maart 1928, † ald. 31 jan. 1990.
5. Guilielmus Gerard E. Leys, geb. Meerhout 8 april 1927, † ald. 2 febr. 1928.
6. Maria Theresia Leys, geb. Meerhout 24 aug. 1929, † ald. 16 juli 2011, begr. Tessenderlo 20 juli 2011, tr. Alfons Cenens, geb. Meerhout 27 mei 1923, † Turnhout 30 okt. 1980.
7. Josepha Anna Maria Leys, geb. Meerhout 3 nov. 1931, † Geel 11 april 2010, begr. Meerhout 16 april 2010, tr. Josephus Gerebernus Daems, geb. Meerhout 10 mei 1928, † Geel 20 febr. 1977.
8. Magdalena Elisa Leys, geb. Meerhout 13 juli 1934, † Geel 23 febr. 1986, tr. Frans Hoffgen.
9. Alfons René Leys, geb. Meerhout 13 mei 1937.
10. Annie Lea Frans Leys, geb. Meerhout 6 mei 1939, † ald. 4 mei 1940.
Notitie bij Josephus Isidorus: soldaat in de Eerste wereldoorlog


IIb. Renerus Geyskens, geb. Langdorp 2 mei 1611, † ald. 11 juli 1660, tr. 1e Catharina Vos, † omstr. 1635; tr. 2e Langdorp 2 mei 1635 Catharina Catlyn Milis, geb. Langdorp 5 febr. 1612, † ald. 23 aug. 1670, dr. van Marcus en Catharina Gertrudis Peeters.
 
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes (Jan), volgt IIIb.
 
Uit het tweede huwelijk:
2. Catharina Catlyn, volgt IIIc.
3. Barbara, volgt IIId.


IIIb. Joannes (Jan) Geyskens, geb. Langdorp, † ald. 30 maart 1672, tr. Langdorp 8 juli 1634 Barbara Vleminckx, geb. Langdorp 28 juli 1615, † ald. 13 maart 1663, dr. van Theodoor en Barbara Michiels.
 
Uit dit huwelijk:
IVb. Theodorus Geyskens, geb. Langdorp 22 febr. 1649, † ald. 6 febr. 1694, tr. Anna van Kets, geb. Langdorp 25 okt. 1664, † ald. 2 febr. 1719, dr. van Phllippus en Catharina Laermans.
 
Uit dit huwelijk:
Vb. Marcus Geskens (Geyskens), geb. Langdorp 18 sept. 1687, † Testelt 8 febr. 1730, tr. 1714 Anna Fierens, geb. Rillaar 1689.
 
Uit dit huwelijk:
VIb. Waltherus Geyskens, geb. Langdorp 30 sept. 1719, † Zichem 3 febr. 1777, tr. 1e Zichem 16 sept. 1742 Anna Raymaeckers, geb. Zichem 17 jan. 1711, † ald. 12 febr. 1761, dr. van Carolus Raymaeckers (Rademaker) en Elisabeth Ruts; tr. 2e Testelt 17 juni 1762 Catharina van Hove, ged. Testelt 31 jan. 1738, † ald. 6 sept. 1810.
 
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus, volgt VIIb.
Uit het tweede huwelijk:
2. Petrus Franciscus, volgt VIIc.


VIIb. Adrianus Geyskens, geb. Zichem 30 dec. 1746, † ald. 13 aug. 1793, tr. Zichem 25 juni 1766 Joanna Catharina Furinckx (Firinckx), geb. Zichem 3 jan. 1746, † ald. 20 aug. 1813, dr. van Andreas Furinckx (Virinckx) en Anna Geerts (Aertgeerts).
 
Uit dit huwelijk:
VIIIb. Augustinus Geyskens, geb. Zichem 1 nov. 1770, † Averbode 17 jan. 1832, tr. Zichem 26 juni 1805 Maria Theresia Exelmans, geb. Zichem 15 okt. 1776, † Averbode 6 okt. 1828, dr. van Petrus Exelmans (Excelmans) en Anna Maria van Dijck (Van Deyck).
 
Uit dit huwelijk:
IXb. Josephus Geyskens, geb. Zichem 13 febr. 1807, † ald. 28 mei 1865, tr. Testelt 27 juni 1833 Isabella Goris (IXc).
 
Uit dit huwelijk:
Xb. Cornelius Geyskens, geb. Zichem 17 sept. 1843, † 1 juni 1900, tr. Tessenderlo 8 febr. 1877 Francisca Ackx, geb. Deurne Diest 29 dec. 1844, † Okselaar 15 dec. 1924, dr. van Henricus en Joanna Saenen.
 
Uit dit huwelijk:
XIc. Maria Victoria Geyskens, geb. Okselaar 5 nov. 1880, † Herselt (Blauberg) 24 juli 1958, tr. Zichem 15 maart 1910 Petrus van Herck, geb. Herselt 23 aug. 1874, † Herselt (Blauberg) 30 aug. 1962, zn. van Joannes Franciscus en Bernardina Hillen en wedr. van Rosalia Sools.
Haar kinderen:
1. Henricus Cornelius Geyskens, geb. Zichem 20 febr. 1902, † Geel 2 aug. 1970, tr. Elisabeth Anna Janssens, geb. Veerle 15 aug. 1899, † Tessenderlo (Schoot) 18 mei 1977.
2. Ludovica (Lewis) Geyskens, geb. Berchem 28 maart 1906, † Averbode 28 juli 1982, tr. Joseph Henricus Vangompel, geb. Zichem 19 okt. 1904, † Averbode 5 juli 1961.
Uit het huwelijk:
3. Alfons van Herck, geb. Herselt 12 jan. 1911, † ald. 15 aug. 1994, tr. Herselt 25 febr. 1938 Maria Hendrika Milis, geb. Testelt 24 april 1915, † Herselt 7 juni 2003.
4. Gerard van Herck, geb. Herselt 28 okt. 1913, † Hasselt 14 aug. 1982, tr. Herselt 1 maart 1935 Jeanne van Opstal, geb. Tervuren 27 aug. 1911, † Hasselt 14 febr. 1997.
5. Anna van Herck, geb. Herselt 27 sept. 1916, † Averbode 14 nov. 1991, tr. Averbode 12 (kerkelijk 20) nov. 1937 Louis Pairoux, geb. Testelt 22 aug. 1911, † Diest 28 juni 1982.
6. Edmond van Herck, geb. Herselt 12 dec. 1919, † Pellenberg 16 juni 1991, tr. Herselt 3 juli 1943 Maria Rosalia Mans, geb. Herselt 21 nov. 1920, † Geel 22 dec. 1982.
7. Julia Van Herck, volgt XII
Notitie bij Gerard: Mijnwerker
Notitie bij Louis: Roepnaam: "Witte kèl"


XII. Julia van Herck, geb. Herselt (Blauberg) 25 febr. 1921, † Eindhout 3 sept. 1978, tr. Herselt 21 juni 1941 Evarist Albert Aerts, geb. Herselt (Blauberg) 1 mei 1917, Landbouwer - Melkboer, † Laakdal 22 maart 2004, begr. Eindhout 27 maart 2004, zn. van Joseph en Rosalia van Sweevelt.
Notitie bij Evarist Albert: Landbouwer - Melkboer
 
VIIc. Petrus Franciscus Geyskens, geb. Zichem 22 jan. 1763, † ald. 3 maart 1845, begr. Averbode 4 maart 1845, tr. Zichem 24 okt. 1786 Joanna Catharina Jacobs, geb. Zichem 27 nov. 1766, † ald. 9 juni 1834, dr. van Jan Baptist en Elisabeth Aerts.
Notitie bij Joanna Catharina: Landbouwer
Uit dit huwelijk:
Anna Catharina, volgt VIIIc.


VIIIc. Anna Catharina Geyskens, geb. Zichem 2 jan. 1791, † Vorst (Kempen) 1 dec. 1861, tr. Zichem 31 mei 1811 Petrus Franciscus Goris (VIIId).
 
Uit dit huwelijk:
IXc. Isabella Goris, geb. Testelt 26 dec. 1811, † Zichem 7 april 1875, tr. Testelt 27 juni 1833 Josephus Geyskens (IXb).


IIIc. Catharina Catlyn Geyskens, geb. Langdorp 27 mei 1636, † ald. 12 dec. 1693, tr. Langdorp 17 juni 1653 Henricus Guilelmus Leukens, geb. Langdorp 28 dec. 1624, zn. van Joannes en Dymphna de Bruyn.
 
Uit dit huwelijk:
IVc. Gertrudis Leukens, geb. 1655, tr. Cornelius Bal, geb. 1658, † 1728.
 
Uit dit huwelijk:
Vc. Adriana Bal, geb. Langdorp 22 juli 1687, † ald. 6 maart 1744, tr. 23 juli 1709 Joannes van Aelst, geb. 1687, † Langdorp 26 nov. 1747.
 
Uit dit huwelijk:
VIc. Henricus van Aelst, ged. Langdorp 1 juni 1719, † Testelt 6 okt. 1783, tr. Testelt 27 okt. 1750 Anna Catharina Verluyten, geb. Testelt 27 nov. 1726, † ald. 13 april 1801.
 
Uit dit huwelijk:
VIId. Maria Helena van Aelst, geb. Testelt 15 aug. 1751, † ald. 28 sept. 1810, tr. Ferdinandus Goris, geb. Testelt 14 okt. 1752, † ald. 14 nov. 1825, zn. van Johannes en Anna Janssens.
 
Uit dit huwelijk:
VIIId. Petrus Franciscus Goris, geb. Testelt 16 sept. 1790, † Vorst (Kempen) 6 april 1851, tr. Zichem 31 mei 1811 Anna Catharina Geyskens (VIIIc).


IIId. Barbara Geyskens, geb. Langdorp 12 april 1648, † ald. 11 juni 1726, tr. Langdorp 10 april 1671 Paulus Janssens, geb. Langdorp 8 jan. 1648, † ald. 29 nov. 1693, zn. van Joannes en Anna Ceustermans; hij hertr. Testelt 14 mei 1673 Maria Bergen.
 
Uit dit huwelijk:
IVd. Helena Janssens, geb. Langdorp 9 juli 1680, † Herselt 15 dec. 1767, tr. Herselt 9 jan. 1706 Petrus Derboven, geb. 1687, † Herselt 22 okt. 1723.
 
Uit dit huwelijk:
Maria, volgt Vd.
Notitie bij Helena: eerste huwelijk met Servatius Leukens op 31 mei 1703 in Langdorp


Vd. Maria Derboven, geb. Herselt 14 juli 1711, † Eindhout 16 jan. 1793, tr. Herselt 25 aug. 1733 Petrus van Dingenen, geb. Herentals 9 sept. 1710, † Eindhout 22 mei 1783, zn. van Joannes en Elisabetha van Bladel.
 
Uit dit huwelijk:
VId. Jacobus van Dingenen, geb. Westerlo 24 aug. 1743, † Tongerlo 15 dec. 1793, tr. Herselt 3 febr. 1772 Marie Anne Helsen, geb. Zoerle Parwijs 24 mei 1743, † Tongerlo 15 juli 1786, dr. van Georgius en Maria Elisabetha Briers.
 
Uit dit huwelijk:
VIIe. Marie Catharina van Dingenen, geb. Geel 21 maart 1780, † Tongerlo 10 maart 1806, tr. Geel 24 sept. 1800 Adrianus François Segers, geb. Geel 28 maart 1772, † Meerhout 10 okt. 1814, zn. van Martinus en Maria Catharina van Dingenen.
 
Uit dit huwelijk:
VIIIe. Anna Maria Segers, geb. Geel 9 okt. 1800, Landbouwer, † Meerhout 16 febr. 1875, tr. Meerhout 28 juni 1821 Ludovicus Geukens, geb. Meerhout 26 aug. 1797, Landbouwer, † Meerhout 16 juni 1870, zn. van Petrus en Anna Maria Beyens.
 
Uit dit huwelijk:
Theodorus, volgt IXd.
Notitie bij de geboorte van Anna Maria: 17 vendimiaire IX = 09/10/1800


IXd. Theodorus Geukens, geb. Meerhout 8 nov. 1837, Handwerker, † Meerhout 19 nov. 1896, tr. Meerhout 4 okt. 1866 Maria Theresia Mangelschots, geb. Vorst 27 maart 1844, Dienstmeid, † Meerhout 25 nov. 1915, dr. van Petrus Laurentius en Maria Dymphna Geukens.
 
Uit dit huwelijk:
Xc. Anna Catharina Geukens, geb. Meerhout 7 jan. 1871, † ald. 25 mei 1911, tr. Meerhout-Zittaart 30 sept. 1895 Joannes Michaël Tessens, geb. Koersel 7 mei 1870, † Meerhout 30 dec. 1954, zn. van Joannes Franciscus en Maria Theresia Valkenborghs; hij hertr. Meerhout 2 dec. 1913 Catharina Smeyers.
 
Uit dit huwelijk:
1. Isidoor Tessens, geb. Meerhout 27 juli 1896, † Geel 29 jan. 1973, tr. Dimphna Hannes, geb. Mol 3 juli 1897, † Geel 27 jan. 1973.
2. Maria Dymphna, volgt XId.
3. Eugeen Tessens, geb. Meerhout 5 april 1905, † Genk 6 nov. 1988.
Notitie bij Isidoor: Stierf 2 dagen na zijn vrouw!!


XId. Maria Dymphna Tessens, geb. Meerhout 19 okt. 1900, † ald. 21 sept. 1939, tr. Meerhout 18 febr. 1922 Louis Leeuws, geb. Schaffen 19 mei 1898, Mijnwerker, † Geel 20 okt. 1980, zn. van Ferdinandus en Anna Maria Vandecraen en wedr. van Josefien Peeters.
 
Uit dit huwelijk:
1. Leontine Leeuws, geb. Meerhout 24 mei 1922, † ald. 22 aug. 1983, tr. Meerhout 14 sept. 1946 Louis Leys (XIb,1).
2. Michel Leeuws, geb. Meerhout 19 nov. 1923, † ald. 9 april 2000, tr. Emma Geukens, geb. 7 dec. 1928, † 2018, dr. van Josefien Peeters.
3. Amelie Leeuws, geb. Meerhout 21 april 1926, † ald. 6 juni 2003, tr. Victor Adriaensen, geb. Retie 18 okt. 1919, † Geel 5 nov. 2003.
4. Victor Leeuws, geb. Meerhout 29 juli 1929.
5. Eugeen Leeuws, geb. Meerhout 21 juni 1931, † Veerle-Laakdal 26 maart 2022, tr. Yvonne Boons, geb. 4 mei 1931.
6. Frans Leeuws, geb. Meerhout 15 dec. 1937, † Geel 5 okt. 1957.
7. Maurice Leeuws, geb. Meerhout 11 sept. 1939, † ald. 13 sept. 1939.


Gegenereerd met Aldfaer 10.1 op 21 febr. 2024 08:53:47