Isidoor Leys-Hermans 

Grootvader Jozef- Isidoor Leys, iedereen noemde hem “Door Doos” werd geboren in Zittaart op 15 november 1887 als 2de jongste van 7 kinderen. Vader Carolus Leijs (°1852) was geboren en opgegroeid in Eindhout maar is, toen hij huwde met de 22-jarige landbouwster Regina Cools (°1853) uit Meerhout, naar de Hesemeer in Zittaart verhuisd, waar ook Door  later met zijn gezin is blijven wonen.

Door verdiende zoals velen in de Zuiderkempen de kost als landbouwer.
Hiervoor pachtte hij onder andere 38 are grond.
Ook overgrootvader Carolus was landbouwer en daarnaast dienstbode.     
Gelukkig zijn begin van de 20ste eeuw de Limburgse koolmijnen in productie gegaan, waardoor veel mensen uit de (arme) Zuiderkempen, ondanks het onmenselijk zware werk, toch een menswaardig bestaan konden opbouwen, met voor velen voor het eerst ook een zekere welstand.
Ook de zonen en schoonzonen van Isidoor gingen op jonge leeftijd in de Limburgse koolmijnen werken.       

Door mocht ondanks dat Wereldoorlog 1 eindigde op 11 november 1918 pas op 19 januari 1919 terug naar huis. (zie "Eerste Wereldoorlog")
​Ik weet niet of  hij al een relatie had met mijn grootmoeder -die trouwens ook zijn buurmeisje was- voor hij naar het front vertrok. Feit is wel dat het een plezierige thuiskomst moet zijn geweest want precies 9 maanden later, op vrijdag 24 oktober 1919, werd hun eersteling Josephus Ludovicus (Louis, mijn vader) geboren! 
Isidoor en Dimp (Iedereen kende haar als “Dimp Maan”), huwden op zaterdag 7 juni 1919. Zij waren toen respectievelijk 32 en 20 jaar.

De andere kinderen van het gezin:
Gustaaf (Staf), (mijn peter) °21 april 1922, Meerhout.
Carolus (Sjul), °14 september 1924, Meerhout.
Marcel (Sel) , °8 april 1927, Meerhout.
Guilielmus (Willem), °8 april 1927, Meerhout.
Maria (Mie), °24 augustus 1929, Meerhout.
Josepha (Zee), °3 november 1931, Meerhout.
Magdalena (Lein), °13 juli 1934, Meerhout.
Alfons (Funne), °13 mei 1937, Meerhout.
Annie, °6 mei 1939, Meerhout

Samen kregen zij dus 10 kinderen waarvan er twee al heel jong stierven:
Guilielmus (Willem) , tweelingbroertje van Marcel (°8/04/1927) stierf op 2 februari 1928 nog geen 10 maand oud.
Annie (°06/05/1939) stierf 2 dagen voor haar eerste verjaardag.

In Zittaart kende iedereen de kinderen Leys-Hermans als “Witten Doos “ Staf Doos”, “Sjul Doos”, ….. 
De toenaam “Doos” is meer dan waarschijnlijk afgeleid van de naam van de grootmoeder van Door, Dorothea D’Joos. 
De oudste broer van Isidoor, (Ludovicus, °1877-+1918)  zette in een advertentie  duidelijk “Doos” bij zijn naam omdat de lezers zouden weten om wie het ging!
Mijn vader, Louis, werd trouwens naar deze broer genoemd. De man was amper 43 jaar toen hij overleed op 13 juli 1918 . Grootvader Door heeft zijn oudste broer dus de laatste keer gezien toen hij op 1 augustus 1914 werd gemobiliseerd!

Na het overlijden van Door (in augustus 1942, tijdens W.O.II) stond Dimp er alleen voor om voor haar groot gezin te zorgen. Vader, de oudste van de kinderen, was op dat ogenblik 23, de jongste, Alfons, was 5 jaar.
Grootmoeder, amper 43 jaar toen ze weduwe werd, is ondanks een andere, tijdelijke, relatie nooit hertrouwd.

Grootmoeder Dimp Maan was niet het meest huiselijke en zorgzame type. Het gebeurde regelmatig dat de zonen na hun zwaar werk in de koolmijn, bij hun thuiskomst zelf nog voor eten moesten zorgen. Gelukkig konden zij dan rekenen op de hulp van hun tante “Too Doos” (Catharina Leys) de 2 jaar oudere zuster van hun vader. Dat is ook de reden dat vader en zijn broers en zussen haar “Moe too” noemden!  Moe Too, zelf heel jong weduwe geworden, woonde in een oude kleine hoeve vlakbij de ouders van vader, eveneens in de Hezemeer in Zittaart.