Blauberg-Herselt

De familie Aerts (Wesel), de familie Van Herck en de familie Leys (Vispoel) hebben hun allen roots in Herselt (1) (Blauberg)
Vroeger was Blauberg een grote zandvlakte, begroeid met grote stukken heide, onderbroken door moerassen en vennen. De naam Blybergh vinden we al terug omstreeks 1253, weer later wordt het Blyenberg, Bleybergh, Blijden Bergh, …
In 1857 werd Blauberg een zelfstandige parochie.
In de 18de en 19de eeuw hadden dus ook  Kiedorp en Blijden Bergh, zowel wat de ruimte als de bodemkwaliteit betrof, grote beperkingen. De bodem was arm en de mogelijkheid om nieuwe percelen te ontginnen was gelimiteerd. Daardoor  woonden er veel kansarmen. Rond 1750 was niet minder dan 30% van de bevolking behoeftig! (2)
Meermaals wordt de inwoners van Blauberg verweten dat ze er zeer losse opvattingen op na houden over het eigendomsrecht en dat ze het zevende gebod “Vlucht het stelen en bedriegen” niet schijnen te kennen. Zo spreekt ondermeer de abdij van Tongerlo in 1758 schande van de vernielingen, diefstallen en “roof van de quadtdoenders wonende op den Vischpoel, in “t Kiedorp tot Wesel”.
Tot in het begin van de 20ste eeuw zullen de Blaubergenaars het predikaat van “dieven” met zich meedragen!
 
(1) Tot na de tweede wereldoorlog schreef men Hersselt
(2) Kipdorp, in de driehoek Herselt, Bergom, Blauberg niet ver van “Mie Maan”
(Dank aan Karel Eyckmans van de Erfgoed Herselt)

Blijdenbergh werd (wordt) in het Herselts dialect uitgesproken als “Blaaberg”. Toen Blauberg later zijn uiteindelijke naam kreeg, dachten de officiële instanties dat men met “Blaa” de kleur bedoelde, vandaar ……
Terwijl men het in andere gemeentes of gehuchten altijd heeft over: “in Herselt, in Eindhout, enz..”, zegt men raar genoeg altijd “op de Blauberg”…..!

Uittreksel uit een artikel van “newsmonkey” van 29 september 2015
Plaatsen in de Kempen waar ze het wellicht niet eens merken als de stroom uitvalt!
Blauberg (Blaaberg): 
Blauberg is een landelijk gehucht in het oosten van de gemeente Herselt. Heeft een Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk en elke eerste zondag van  juli een kermis waar ze in de regio een heel jaar over spreken. In september is er de verering van de patroonheilige Sint-Cornelius. “De eucharistieviering start om 10u en wordt gevolgd door een ommegang door de straten van Blauberg met de fanfare.” 
Zelfs nu nog!