Peer Van Herck- Maria Victoria Geyskens

Petrus (of “Piejer”) Van Herck (°24/08/1874), was 2x getrouwd. Een eerste maal trad hij op 11 januari 1898 in huwelijk met Rosalia Sools waarmee hij 4 kinderen had.
Toen hun vierde kind (Jozef °21/09/1907) werd geboren met slechts één arm is zijn vrouw Rosalia, twee jaar later op 01 november 1909, van verdriet gestorven.
Peer bleef achter met 4 kleine kinderen tussen 2 en 10 jaar. Vier en een halve maand na het overlijden van zijn vrouw, op 15 maart 1910, is Peer hertrouwd met de 30-jarige Maria Victoria Geyskens die al twee “voorhuwelijkse” kinderen had.

Zoals vroeger wel meer gebeurde, werden huwelijken dikwijls aangegaan om praktische redenen. Peer had gewoon geen tijd voor zijn kleine kinderen. Marie Geyskens was dan weer een ongehuwde vrouw met 2 kinderen, zonder inkomen.
Peer en Marie kregen samen nog 5 kinderen.

Zoals in het begin van de 20ste eeuw gebruikelijk was, ging ook Marie Geyskens als jong meisje “dienen” (meid) bij rijke mensen in de stad. Heel dikwijls maakte de baas des huizes misbruik van zijn machtpositie om de meid te dwingen tot sexuele betrekkingen!
Wanneer hieruit kinderen voortkwamen, werden ze natuurlijk niet erkend en werd de meid daarenboven meestal ontslagen. Zo gebeurde het ook tot tweemaal toe met Marie Geyskens.

Peer was een heel rechtlijnig en principieel man. Hij kende alleen zwart/wit, geen grijs. Zo heeft hij de 2 voorhuwelijkse kinderen van zijn tweede vrouw Marie wel mee opgevoed, maar -uit principe- nooit erkend: het waren niet zijn kinderen en dus vond hij dat hij ze ook niet moest erkennen en zijn naam geven.

Kinderen bij Rosalia SOOLS:
Maria Bertha VAN HERCK geboren 01-01-1899,
Maria Bernardina VAN HERCK geboren 12-06-1901.
Ludovicus VAN HERCK geboren 16-02-1904.
Alphons Joseph VAN HERCK geboren 21-09-1907

Voorhuwelijkse kinderen van Maria Victoria GEYSKENS:
Henricus Cornelius GEYSKENS geboren 20-02-1902.
Ludovica GEYSKENS geboren 28-03-1906.

Kinderen bij Maria Victoria GEYSKENS:
Franciscus Alphons VAN HERCK geboren 12-01-1911 Gerardus Ludovicus VAN HERCK geboren 28-10-1913
Anna Maria Elisabetha VAN HERCK geboren 27-09-1916 Henricus Edmondus VAN HERCK geboren 12-12-1919.
Julia Ludovica VAN HERCK geboren 25-02-1921.

Dagelijks leven:
Peer Van Herck was een keuterboer die het financieel niet makkelijk had.
Zijn boerderij, die hij huurde van de prins de Merode uit Westerlo, lag schuin tegenover hoeve “De ploeg”.
Om rond te komen ging Peer trouwens ook nog als knecht wat bijverdienen op de Ploeg.
In de jaren ’30, toen zijn dochter Anna op de boerderij van het Geels gasthuis werkte, ging Peer elke maand te voet van de Blauberg naar Geel om haar loon op te halen.
Dat loon werd gebruikt om de huur en de pacht te betalen aan prins de Merode.