Afkomst familie Van Herck

De oudst gekende voorouder is Lauwereys Van Herck (°circa 1475) gehuwd met ene Van Mechelen.
 
“Wie was wie in Heist od Berg in 1644”, deel VII “Berg en Bergeraerde” is een werk van Rik Borgion waarin we gegevens kunnen terugvinden over Lauwereys Van Herck die vermoedelijk rond 1470-1480 moet geboren zijn en tot de burgerij van Heist o/d Berg behoorde. Omdat Lauwereys een huis had dat raakte aan de “Aert van Hallaer” naar Itegem toe en dit verband hield met de familie van Jan Van Mechelen is er het vermoeden dat Lauwereys met een dochter van Jan Van Mechelen gehuwd was.
 
De familie Van Herck heeft generaties lang in Heist op den Berg gewoond. In het midden van de 18e eeuw is Joannes Franciscus (gehuwd te Itegem op 25-06-1760 met Joanna Maria Geerts) naar Herselt verhuisd. Zij verbleven er de rest van hun hele leven wonen. 
De familie Van Herck behoorde dus tot de gegoede burgerij van Heist op den Berg, daarom moeten we zeker Theodoor Van Herck vermelden, soms ook Dierick genoemd
(° Heist o/d Berg omstreeks 1560, + Heist o/d Berg 21 april 1649).
Zijn vrouw Lucia werd begraven met “Twee toortsen” (=dure eredienstè kerkrekening St-Lambertus Heist o/d Berg). Theodoor Van Herck werd in 1594 ook vermeld als Herckmans.
 
De rijkste tak van de familie van Herck, eveneens afstammelingen van Lauwereys van Herck, en dus spijtig genoeg slechts :-) verre familie van Peer Van Herck, is echter uitgestorven.
Jan-Frans Van Herck was pachter van de windmolen op de Molenberg te Herselt.
Zijn zoon Jan-Antoon kocht in 1833 de molen voor 9000 gulden.
Windmolen en woning waren daarvoor eeuwenlang het bezit van de prinsen de Merode.
Jan-Antoon en kinderen deden er gouden zaken.
Toen men vanaf  1911 startte met de verbouwingen van de kerk werd het hoofdaltaar door deze tak van de familie Van Herck betaald.
Het pas aangelegde kerkhof achter de kerk van Herselt werd in 1912 verfraaid met een momument: de“calvarieberg” .
In dat grafmonument zouden Josephus Eduardus en Joanna Francisca  alsook Maria Ludovica Van Herck begraven liggen. Alhoewel erkend als historisch erfgoed, ligt het monument er op dit ogenblik, door jarenlange verwaarlozing, eerder vervallen bij.
In de jaren ‘30 werd aan de schoolgaande jeugd  verteld dat al wie aan de achterkant van de calvarieberg een kijkgaatje kon vinden, de kisten van de overledenen kon zien staan.
En als het geregend had, liep het regenwater in de calvarieberg en  zou je de lijkkisten zien ronddrijven op het water. Veel kinderen hebben dan ook geprobeerd om dat kijkgaatje te vinden. 

In hun testament schonk die familie Van Herck hun huis aan de Dieperstraat aan de zusters van Opwijk, die er tot 1962 de zorg op zich namen van een  20tal bejaarden.
Het was de voorloper van rusthuis St Barbara dat beheerd wordt (werd) door de zusters van Geel.