Alle bijkomende info, rechtzettingen en aanvullingen zijn zeer welkom!

Het leven in de Zuiderkempen

We mogen zeker geen al te rooskleurige en nostalgische kijk hebben op het leven van onze voorouders. Tot in de helft van de vorige eeuw was  het leven van de gewone mensen niet altijd rozengeur en maneschijn. Integendeel! Het dagelijkse leven was er gewoonlijk één van hard labeur op arme Kempengrond. De meesten mochten al dik tevreden zijn als ze elke dag genoeg eten op de plank hadden voor hun gezin. Bovendien was een stelsel van sociale zekerheid zoals wij dat nu kennen, onbestaande. Een mislukte oogst, een besmettelijke ziekte onder het vee of de mensen, passerende legerbenden, een brand, … het waren allemaal tegenslagen die zelfs een welvarend gezin van het ene ogenblik op het andere tot de bedelstaf konden brengen. Zeker voor de al arme gezinnen waren dergelijke zaken gewoon een regelrechte ramp.

Bovendien waren de leefomstandigheden van onze voorouders alles behalve ideaal.

Een toilet dat je kan doorspoelen, een kraan waar stromend water uitkomt, een centrale verwarming die het hele huis verwarmt, dubbel isolerend glas, ….. Onze voorouders moesten het zonder al die luxe stellen. In de ramen van de huizen stond vroeger zelden glas. Naast houten luiken werden hiervoor ook dierenhuiden, in olie gedrenkt linnen en aan elkaar genaaide varkensblazen gebruikt

Wordt vervolgd.........