Ferdinand Leeuws-Maria Vandecraen

Het zijn mijn overgrootouders, Ferdinand (Nand) Leeuws (°Sichem 1872) en zijn vrouw Maria Vandecraen (°Schaffen 1872), die op latere leeftijd vanuit Molenstede naar de Schans in Meerhout-Zittaart zijn verhuisd. Hun gezin was al compleet toen ze in 1918  uit Molenstede vertrokken. Hun oudste zoon Louis (mijn grootvader) was op het ogenblik van hun verhuis al 20 jaar.
De reden van hun verhuis zou zijn dat de boerderij van Nand in Molenstede is afgebrand en men hen daar heeft weggepest. We hebben geen bewijs gevonden dat de brand en het pesten aan mekaar zouden gelinkt zijn. Echter het feit dat zij op die leeftijd, Ferdinand was op het  moment van de verhuis al 46 jaar oud, nog zijn verhuisd van het “rijke” Hageland naar de “arme” Zuiderkempen doet wel vermoeden dat er in Molenstede iets moet zijn gebeurd waardoor  het gezin deze keuze heeft gemaakt.
Terwijl zij aan de Schans een boerderij huurden,  hebben Nand en Marie bouwgrond gekocht aan de Eindhoutseweg (toen “Zeggeman) in Zittaart (2000Bef of 50€ voor 90are grond!). Voor hun nieuwe boerderij werden de betonblokken voor de binnenmuren eigenhandig gemaakt.
Nand Leeuws was een nors, eigenzinnig maar eerlijk man die altijd zei waar het op stond. Je kon op hem rekenen, zijn beloftes kwam hij altijd na.
Volgens grootvader Louis (Witte Leeuws) heeft hij model heeft gestaan voor de stugge boer Coene in het populaire boeken van de Zichemse schrijver Ernest Claes (De Witte van Sichem, Wannes Raps, ...)

"Telkens als Ernest Claes in zijn boek Peter Coene oproept, de harde, trotse boer van de Donkelhoeve, geraken wij onmiddellijk in een atmosfeer van beklemming"
 
Omdat hij uit het Hageland kwam, had hij een andere, een modernere en  meer vooruitstrevende manier van werken dan in de Zuiderkempen. De technieken die hij gebruikte als boer, dwongen bewondering af  bij zijn collega-landbouwers in Zittaart.
In Zittaart noemde men hem dan ook, met alle respect, “Boer Leeuws”. Veel boeren uit de buurt namen zijn werkmethodes over. We zouden zelfs kunnen stellen dat hij zijn volk leerde boeren!
Op zijn boerderij aan de Eindhoutseweg in Zittaart kweekte Nand vooral kippen, konijnen en varkens, maar verbouwde er ook graangewassen.
 
Men noemde overgrootvader Nand Leeuws ook wel eens “de sterrenkijker”, niet omdat hij speciaal in het sterrenstelsel was geïnteresseerd, maar wel omdat hij blijkbaar steeds wat omhoog keek wanneer hij aan het wandelen was. Lachend werd gezegd dat, wanneer er ergens 1.000 frank (25€) op de grond zou liggen, hij dat zelfs niet zou merken.
 
Ferdinand Leeuws en zijn vrouw Maria Vandecraen, zijn de stamouders van zowat iedereen die “Leeuws” heet in de Zuiderkempen.
Doordat er op een bepaald ogenblik veel meer meisjes dan jongens werden geboren in de familie komt de familienaam Leeuws nog altijd heel weinig voor in België.
Stamvader Ferdinand Leeuws was trouwens ook enige zoon in een gezin met 4 kinderen.