Alle bijkomende info, rechtzettingen en aanvullingen zijn zeer welkom!

Afkomst familie Leeuws: Weledelgeboren?

De familie Leeuws is oorspronkelijk afkomstig uit het Hageland (Vlaams Brabant).
We vonden ze vooral terug in Langdorp, Schaffen, Molenstede, Okselaar, Zichem en Rillaar.
We mogen stellen dat al wie in België (of Noord-Frankrijk) de naam “Leeuws” draagt, verre of nabije familie is. In 2008 waren er in België trouwens nog altijd maar 150 mensen met die familienaam
Varianten van de naam Leeuws: Lees, en Lies vinden we terug in Limburg
 
Op dinsdag 28 juli 1970 verscheen in de Gazet van Antwerpen een artikel over de “geslaghte” Leeuws en ik citeer: “In een der “Steenen” van Brussel woonde toen een zekere Herkenbald, die tot de “Wel geboortige, goede lieden” hoorde”.
Om “wel geboortig” te zijn, moest men behoren tot één der zeven geslachten wier vertegenwoordigers in de “Zevenschaar” zetelde, het primitieve bestuur van de stad. Dit waren “Ser-Roelofs-geslaghte, ’s Leeuws-geslaghte, ’s Hugekints-geslaghte, ’s Werts-geslaghte, die van Coudenbergh, die van Uten-Steenweghe en die van Rodenbeke”.
De link naar dit geslacht Leeuws, dat reeds in 1020 over Brussel regeerde, heb ik tot op heden nog niet gevonden. 
 
Bij de familie Leeuws waren de meeste voorouders landbouwers, maar we vinden er ook een “stielman” terug: Carolus Leeuws (°Rillaar 1826) was van beroep landbouwer en “Lattenkliever”.